Điều khoản dịch vụ

Với các điều khoản dịch vụ này được gọi là điều khoản nhằm mục đích xác định thỏa thuận giữa các điều khoản chi phối, dịch vụ được cung cấp bởi ReviewAZ.vn được kí kết giữa ReviewAZ với các cá nhân, công ty hoặc tổ chức yêu cầu về các dịch vụ nối trên của ReviewAZ.vn

Các dịch vụ mà ReviewAZ cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn về việc thu thập các đánh giá, xếp hạng cũng như các phản hồi khách từ khách hàng cuối cùng của công ty. Bao gồm các phương thức thu thập đánh giá hoặc các phản hồi trự tiếp từ khách hàng cuối cùng của công ty.

Bằng việc ký kết thỏa thuận dịch vụ các bên đồng ý với các điều khoản và dịch vụ này. Để hiểu hơn về các điều khoản dịch vụ này chúng tôi xin được trình bày chi tiết dưới đây. Để nhằm mục đích xác nhận các điều khoản mà ReviewAZ đồng ý cung cấp các dịch vụ cho công ty, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, bằng việc chấp nhận các điều khoản dịch vụ dưới đây. Cũng đồng nghĩa với bạn (khách hàng, công ty, đối tác) đã thừa nhận rằng tất các dịch vụ được cung cấp đều tuân theo chính sách dữ liệu của chúng tôi và các quy định khách được nêu trong đó.

Định nghĩa và thuật ngữ

Dưới đây là các định nghĩa và thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản sử dụng chung này của chúng tôi. Bạn cần đọc qua thông báo này để hiểu chi tiết về điều khoản sử dụng này được phát đi từ ReviewAZ chúng tôi.

Khách hàng cuối cùng: là khách hàng đủ điều kiện để đưa ra các phản hồi, đánh giá, xếp hạng như đã nêu ở trên trong điều khoản này.

Phản hồi: là các nội dung được đề cập đến các loại nội dung bao gồm như: xếp hạng và đánh giá bằng văn bản hoặc số do yêu cầu phản hồi được gửi đến sau khi giao dịch với chúng tôi.

Thỏa thuận dịch vụ: là thỏa thuận hợp đồng được ký kết giữa ReviewAZ và các đơn vị, cá nhân cung cấp các dịch vụ như đã nêu trong phần thỏa thuận dịch vụ và các điều khoản dịch vụ này.

Toplist: là danh sách các đánh giá và xếp hạng các hạng mục nội dung về các chủ đề, ngành nghề mà các công ty, dịch vụ khác cung cấp được tổng hợp bởi ReviewAZ để đưa ra danh sách xếp hạng trên trang web.

Đi vào làm việc

Bằng cách đồng ý và chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ này. Công ty, đơn vị ký kết một hợp đồng ràng buộc pháp lý với ReviewAZ nhằm mục đích để cung cấp các dịch vụ được quy định. Bằng cách giao kết hợp đồng. Công ty tuyên bố rằng họ đang hoạt động một dịch vụ thương mại hoặc dịch vụ chuyên nghiệp và là một pháp nhân có quyền tham gia vào các thỏa thuận và giao dịch đó.

Thỏa thuận Dịch vụ có thể được ký kết qua biểu mẫu trực tuyến, email hoặc thư bưu điện. Hiệu lực pháp lý của hợp đồng sẽ bắt đầu vào ngày ký (hoặc ngày nộp đơn, trong trường hợp chấp nhận trực tuyến).

Dịch vụ

ReviewAZ cung cấp các dịch vụ cho phép thu thập các đánh giá và xếp hạng từ các khách hàng cuối của công ty.

Mọi thay đổi về các phạm vi dịch vụ thì bắt buộc phải được hai bên đồng ý thỏa thuận bằng văn bản. Nếu trong trường hợp không có các thỏa thuận đó thì việc cung cấp các dịch vụ sẽ bị giới hạn trong các dịch vụ được nêu trong gói dịch vụ đã chọn trong thỏa thuận dịch vụ ban đầu.

Quyền tác giả và quyền sở hữu

 

Nội dung đánh giá

ReviewAZ cam kết cung cấp các thông tin đánh giá và xếp hạng phản ánh đúng, đầy đủ và minh bạch đối với tất cả các thông tin, dịch vụ, sản phẩm được chia sẻ trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật và xác thực lại thông tin theo thời gian diễn ra hàng tuần - tháng - năm theo quy định chính sách và điều khoản hoạt động của công ty ReviewAZ chúng tôi.

Do đó, đối với các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty bị lỗi thời hoặc không còn tính chính xác và chất lượng. Chúng tôi sẽ tiến hành sửa đổi bổ sung và tiến hành thay thế vào đó là các thông tin của các sản phẩm, dịch vụ, công ty có tính xác thực cao hơn và chất lượng hơn. Nhằm đảm bảo tính minh bạch của thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất và các thông tin có tính xác thực cao nhất.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm về các tiêu chí về nội dung đánh giá của chúng tôi tại đây. Để biết thêm về quy trình cũng như các tiêu chí mà chúng tôi đã tổng hợp thông tin và chia sẻ trên trang web này.

Sử dụng không đúng cách

Trong trường hợp mà ReviewAZ đánh giá và phát hiện rằng đơn vị, công ty, đối tác đã vi phạm các nghĩa vụ được thiết lập trong tài liệu điều khoản dịch vụ này. ReviewAZ có quyền thực hiện các hành động như: chặn một phần hoặc hoàn toàn quyền truy cập và tất cả các công cụ và dịch vụ mà ReviewAZ cung cấp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và bồi thường

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Ngoại trừ các tuyên bố được thực hiện rõ ràng bởi ReviewAZ trong này hoặc bất kỳ biểu mẫu cập nhật nào của tài liệu hiện tại của TOS, ReviewAZ không có đảm bảo nào khác, dưới bất kỳ hình thức, loại hoặc hình thức nào, cho dù theo luật định, diễn đạt hay ngụ ý. Các dịch vụ được ReviewAZ cung cấp cho Công ty “nguyên trạng” và Công ty chấp nhận chúng theo các điều khoản đó. ReviewAZ không có cách nào đảm bảo rằng các dịch vụ của họ sẽ luôn có thể truy cập, khả dụng và không có lỗi.

Tất cả các thông tin trên trang web này được công bố với tiêu chí và mục đích cho việc sử dụng thông tin chung. Và tất cả các thông tin được chia sẻ trên trang web đều là các thông tin tham khảo.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này bạn hoàn toàn chịu rủi ro. ReviewAZ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức. Nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung của nó có thể thay đổi mà không cần thông báo. Và điều này có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã trở thành liên kết ‘xấu’.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Bồi thường

Các công ty, đối tác, đơn vị cung cấp thông tin dịch vụ sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho việc ReviewAZ là vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào do hoặc bị đe dọa bởi bất kỳ bên thứ ba nào chống lại ReviewAZ như kết quả của, hoặc liên quan đến, bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của các công ty, đơn vị cá nhân cung cấp các thông tin dịch vụ theo điều này hoặc bất kỳ phiên bản nào trong tương lai của điều khoản dịch vụ điều chỉnh các dịch vụ.

Kết luận

Với các điều khoản này được điều chỉnh và chỉnh sửa bởi luật và quy định của Việt Nam. Do đó, khi truy cập trang web này các bạn sẽ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các quy định và pháp luật của Việt Nam hiện hành.